Ipamalita ang layuning pagbabago sa pamamagitan ng Repormang Agraryo, salamat po!

socmed card national 1 october 12 2018#AgrarianReform #DAR4Farmers #Land4Farmers #ComfortableLifeForAll #PartnerForChange #CARP@30:DARe2Change