Suportang serbisyo, yan po ang mahalaga para magbunga ang naipamahaging lupa sa magsasaka!

socmed card national 1 october 11 2018#AgrarianReform #DAR4Farmers #Land4Farmers #ComfortableLifeForAll #PartnerForChange #CARP@30:DARe2Change